Despre proiect

S.C. MARYNK IDEEA S.R.L., cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 1, ap. 39, județ Maramureș, România, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul “Precizie și calitate în producția de tâmplărie”, cod SMiS 102570 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 “îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, având ca autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației Publice și Organism intermediar agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Data începerii proiectului este 01.06.2016, iar data finalizării proiectului este 31.12.2018. Durata de implementare a proiectului este de 31 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 1.392.812,16 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 877.688,88 lei, din care contribuția FEDR 746.035,55 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piață a S.C. MARYNK IDEEA S.R.L. în domeniul competitiv “Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții”, prin creșterea capacității și calității producției și introducerea unui nou produs și proces pentru întreprindere – tâmplărie care combină în structura PVC și aluminiu pe partea exterioara, realizata din profile cu 7-8 camere, proiect care cuprinde, în principal, achizitia unui utilaj specializat.
Rezultatele proiectului constau în achizitia unui activ tangibil specific activității, utilaj cu 4 capete pentru sudură și de servicii de consultanță, servicii de publicitate și informare.

Impactul investiției la nivelul localității Baia Mare constă în crearea a cinci noi locuri de muncă, dintre care un loc de muncă pentru o persoană din categorie defavorizată, precum și în creșterea calității tâmplăriei termoizolante prin fabricarea acesteia cu un utilaj de ultimă generație cu performanțe energetice și calitative maxime care înglobează o tehnică inovativă de sudură a profilelor din PVC, respectiv sudură fără bavură.

Date de contact:
Persoana de contact: Marian Marinca, administrator
tel.: 0745.047.000
Fax.: 0362.819.132
E-mail: office@marynkideea.ro

 

S.C. MARYNK IDEEA S.R.L.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduriue.ro

investim în viitorul tău!

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României